Obligacje serii A

W dniu 29 października 2014 roku GTB Metropolis Nieruchomości  zawarła umowę z Ventus Asset Management S.A. umowę na oferowanie obligacji w ofercie niepublicznej.

Pierwsza emisja obligacji w wysokości 8.075.000 zł dokonana została w dniu 28.11.2014 roku, z terminem wykupu w dniu 28.11.2017 r.

Podstawowe informacje o wyemitowanych obligacjach serii A
Jednostkowa wartość nominalna obligacji 1.000 PLN
Liczba wyemitowanych obligacji 8.075
Oprocentowanie obligacji 9,5%
Okres płatności odsetek Płatne w dacie zapadalności
Data wykupu 28.11.2017 r. z amortyzacją
Sposób oferowania obligacji Oferta prywatna
Rynek notowań ASO Catalyst
ISIN PLGTBMN00019
Zabezpieczenie Hipoteka na Nieruchomościach Przejmowanych do wysokości 150% wartości wyemitowanych Obligacji. Zastaw rejestrowy na 99,95% udziałach Emitenta należących do podmiotu dominującego GTB Metropolis
Terminarz częściowych wykupów Obligacji
Numer okresu amortyzacji  Dzień ustalenia prawa do amortyzacji Dzień amortyzacji 
1  2015-03-23  2015-03-31
2  2015-06-22  2015-06-30
3  2015-09-21  2015-09-29
4  2015-12-18  2015-12-29
5  2016-03-18  2016-03-29
6  2016-06-20  2016-06-28
7  2016-09-19  2016-09-27
8  2016-12-16  2016-12-27
9  2017-03-20  2017-03-28
10  2017-06-19  2017-06-27
11  2017-09-18  2017-09-26