Obligacje serii B

Druga  emisja obligacji w wysokości 1.687.000 zł dokonana została w dniu 19.12.2014 roku, z terminem wykupu w dniu 19.06.2017 r.

Podstawowe informacje o wyemitowanych obligacjach serii B
Jednostkowa wartość nominalna obligacji 1.000 PLN
Liczba wyemitowanych obligacji 1.687
Oprocentowanie obligacji 9,2%
Okres płatności odsetek kwartalna
Data wykupu 19.06.2017 r.
Sposób oferowania obligacji Oferta prywatna
Rynek notowań ASO Catalyst
ISIN PLGTBMN00027
Zabezpieczenie Hipoteka na Nieruchomościach Przejmowanych do wysokości 150% wartości wyemitowanych Obligacji
Dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek  
Numer okresu odsetkowego  Dzień ustalenia praw do odsetek dla danego okresu odsetkowego Dzień płatności odsetek dla danego okresu odsetkowego 
1  2015-03-11  2015-03-19
2  2015-06-11  2015-06-19
3  2015-09-11  2015-09-21
4  2015-12-11  2015-12-21
5  2016-03-11  2016-03-21
6  2016-06-10  2016-06-20
7  2016-09-09  2016-09-19
8  2016-12-09  2016-12-19
9  2017-03-10  2017-03-20
10  2017-06-08  2017-06-19