Strategia działania

GTB Metropolis Nieruchomości koncentruje swoją działalność na rynku nieruchomości gruntowych. Jest spółką córką wobec GTB Metropolis, specjalizującą się  w dziedzinie land-development, czyli działaniach obejmujących przygotowanie nieruchomości tak, aby możliwe było jak najbardziej efektywne ich zagospodarowanie przez kolejnych inwestorów.

Projekty inwestycyjne są identyfikowane w oparciu o autorski proces bazujący na kompleksowej analizie każdej nieruchomości pod kątem cech prawnych, technicznych i ekonomicznych. Czynności te pozwalają określić potencjał zysku oraz ryzyko analizowanego projektu, a następnie wykorzystać zdobyte informacje w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

GTB Metropolis Nieruchomości prowadzi aktualnie trzy gruntowe projekty nieruchomościowe o łącznej wartości 21 mln zł, o łącznej powierzchni 14 ha.

W gruntach tych został ulokowany kapitał własny oraz znaczny kapitał obcy pochodzący  z emisji obligacji. Źródłem spłaty zaciąganego przez GTB Metropolis Nieruchomości długu są przepływy pieniężne generowane przez te projekty. Spółka zamierza przeznaczać co najmniej 60% środków uzyskanych ze sprzedaży netto na spłatę obligacji.

Obligacje zabezpieczone są na pierwszym miejscu na gruntach inwestycyjnych, wartość zabezpieczenia wynosi min. 150% wartości długu wobec obligatariuszy.

Aktualnie wszystkie realizowane przez GTB Metropolis Nieruchomości projekty inwestycyjne są w fazie sprzedaży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży.