Wiemy, że to od nas zależy jakość oferowanych przez firmę usług oraz sukces przedsięwzięć realizowanych dla naszych Klientów, dlatego też uczestniczymy w rozbudowanym programie szkoleń podnoszącym kwalifikacje. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom rozwiązania na najwyższym poziomie jednocześnie realizując swoje cele i ambicje zawodowe pracowników.

Pracujemy w kilku wyspecjalizowanych zespołach:

 • Dział Inwestycji
 • Dział Sprzedaży
 • Pracownia Architektoniczna Archipolis
 • Dział Marketingu

Naszą pracę usprawniają działy: Finansowy, Księgowy i HR, dostarczając narzędzi, które pomagają nam w rozwoju i codziennych obowiązkach.

Dzięki ścisłej współpracy wszystkich działów zapewniamy kompleksowe przygotowanie projektów pod względem biznesowym, prawnym, planistycznym oraz technicznym. Działamy jak system naczyń połączonych: sprawnie, żeby ułatwić pracę innym.
Jesteśmy zespołem i możemy na sobie polegać.
Cenimy otwartość, entuzjazm, kreatywność. Dobra atmosfera w pracy oraz wsparcie ze strony zespołu zwiększają komfort codziennych obowiązków oraz sprawiają, że do Metropolis przychodzi się z przyjemnością.

 

Formularz zgłoszeniowy
  CV


  List motywacyjny  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GTB Metropolis.

  Największym i najważniejszym kapitałem GTB Metropolis są pracownicy. Zespół Doradców Metropolis to ludzie młodzi, wykształceni, dynamiczni, angażujący się w realizowane projekty. Wiemy, że to od nas zależy jakość oferowanych przez firmę usług oraz sukces przedsięwzięć realizowanych przez naszych Klientów, dlatego też uczestniczymy w rozbudowanym programie szkoleń podnoszącym kwalifikacje. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom rozwiązania na najwyższym poziomie jednocześnie realizując swoje cele i ambicje zawodowe.
  Pracujemy w kilku wyspecjalizowanych zespołach:

  • Dział Inwestycji
  • Dział Sprzedaży
  • Biuro architektoniczne Archipolis
  • Dział Marketingu

  Naszą pracę usprawniają działy: Finansowy, HR i IT, dostarczając narzędzi, które pomagają nam w rozwoju i codziennych obowiązkach.

  Dzięki ścisłej współpracy wszystkich działów zapewniamy kompleksowe przygotowanie projektów pod względem biznesowym, prawnym, planistycznym oraz technicznym. Działamy jak system naczyń połączonych: sprawnie, żeby ułatwić pracę innym.
  Jesteśmy zespołem i możemy na sobie polegać.
  Cenimy otwartość, entuzjazm, kreatywność. Dobra atmosfera w pracy oraz wsparcie ze strony zespołu zwiększają komfort codziennych obowiązków oraz sprawiają, że do Metropolis przychodzi się z przyjemnością.

  Aktualnie brak ofert pracy

  Osoby zainteresowane pracą w GTB Metropolis zapraszamy do zapoznania się z procesem rekrutacji, składającym się z kilku etapów.

  1. Rekrutacja rozpoczyna się od przygotowania tzw. job description, czyli opisu stanowiska pracy zawierającego kluczowe zadania oraz wymagania dla danego stanowiska.
  2. Aktualną ofertę pracy zamieszczamy w prasie i/lub Internecie. Każda nowa oferta jest także publikowana na www.kariera.metropolis.pl oraz umieszczana na tablicach Biur Karier śląskich uczelni
  3. Oczekiwanie na aplikacje kandydatów – 7 dni.
  4. Weryfikacja nadesłanych dokumentów – analiza pod względem twardych kryteriów merytorycznych (sprawdzamy czy kandydaci spełniają podane w ogłoszeniu wymagania do pracy na danym stanowisku). Po tym etapie wszystkie osoby otrzymują od nas informację zwrotną.
  5. W ciągu 2 tygodni dzwonimy do osób, które chcemy poznać bliżej.
   Rozmowa telefoniczna jest jednocześnie pierwszą rozmową kwalifikacyjną. Jeśli na stanowisko wymagany jest język angielski, sprawdzamy jego znajomość od razu. Rozmowa telefoniczna może być prowadzona w języku angielskim.
  6. Wybrane osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.
  7. Kolejnym etapem jest spotkanie z przyszłym przełożonym oraz dyrektorem HR. Na rozmowę zostają zaproszone tylko wyselekcjonowane osoby.
  8. Ostatnia decydująca rozmowa to negocjacje warunków zatrudnienia.
  9. Osoby, które pomyślnie przeszły wszystkie etapy kwalifikacji witamy w firmie!

  1. Nie mam doświadczenia w branży nieruchomości; czy pomimo tego istnieje możliwość – podjęcia pracy w Waszej firmie?

  Poszukujemy ludzi z doświadczeniem zawodowym, ale nie tylko w branży nieruchomości. Ponieważ mamy takie działy, jak marketing, dział IT czy też architekci ważne są umiejętności i kwalifikacje w tych właśnie dziedzinach.

  2. Czy każda osoba, która wyśle aplikację do Państwa firmy otrzymuje odpowiedź czy odpowiadacie Państwo tylko wybranym kandydatom?

  Tak. Każda osoba, która aplikuje do naszej firmy otrzymuje od nas jedną z trzech informacji:

  • nadesłane dokumenty zostają umieszczone w naszej bazie danych i zostaną wykorzystane podczas kolejnego procesu rekrutacji
  • nadesłane dokumenty zostały przeczytane i została podjęta decyzja o ich zniszczeniu
  • zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną
  3. Czy pomimo faktu, iż nie przejdę procesu rekrutacji, jest szansa, że weźmiecie Państwo pod uwagę moją osobę podczas kolejnej rekrutacji?

  Tak. Każda nadesłana do nas aplikacja jest dokładnie czytana. Osoby, które nie zostały zatrudnione, a jednocześnie są przez nas ocenione wysoko zostają umieszczone w naszej bazie danych i będą rozpatrywane podczas kolejnej rekrutacji.

  4. Jak długo trwa proces rekrutacji?

  Proces rekrutacji trwa około 2 – 3 tygodni, może jednak zostać przedłużony do miesiąca jeśli otrzymamy wyjątkowo dużo bardzo dobrych aplikacji.

  5. Czy jest możliwość rozwoju w Państwa firmie?

  Zdecydowanie tak. Jesteśmy bardzo zorientowani na rozwój naszej organizacji, będąc jednocześnie świadomym, iż nie jest możliwy rozwój organizacji bez rozwoju pracowników. Dlatego też wymagamy, a nie tylko zachęcamy by pracownicy uczyli się i rozwijali nowe umiejętności. Oferujemy naszym pracownikom możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleniach: nie tylko merytorycznych ale również językowych i innych. Dodatkowo ocena pracownicza, którą przeprowadzamy raz w roku diagnozuje obszary do rozwoju i ścieżkę rozwoju dla każdego pracownika.

  6. Jakie są godziny pracy w Metropolis?

  Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

  7. W jaki sposób integrujecie Państwo pracowników?

  Mamy świadomość, że równowaga między życiem zawodowym i prywatnym jest bardzo istotna. Dlatego dbamy o zachowanie właściwych proporcji. Pracę rozpoczynamy śniadaniem zapewnianym przez firmę. Okresy intensywnej pracy urozmaicają szkolenia oraz wyjazdy integracyjne. Co 2 miesiące organizujemy urodziny naszych pracowników, a raz na kwartał spotkania komunikacyjne. Raz w roku odbywają się również wyjazdy integracyjne.

  8. Ile osób liczy Państwa organizacja?

  Aktualnie nasza organizacja liczy kilkadziesiąt osób.

  9. Czy mogę pracować u Państwa w niepełnym wymiarze czasu pracy?

  Tak. Na niektórych stanowiskach istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

  10. Jakich formalności powinnam dopełnić przed rozpoczęciem pracy?

  Przed rozpoczęciem czasu pracy pracownik musi wykonać wstępne badania lekarskie, wypełnić wszystkie otrzymane od nas formularze pracownicze i skompletować świadectwa z poprzednich miejsc pracy oraz świadectwo (dyplom) z ostatniego miejsca edukacji. Wszystkie powyższe dokumenty muszą być dostarczone przed rozpoczęciem pracy.

  11. Czy zatrudniacie Państwo również studentów?

  Tak. Około 10% naszych pracowników to studenci. Stwarzamy im możliwość rozwoju i poznania rynku nieruchomości jeszcze przed ukończeniem studiów.