Odpowiedzialność społeczna

GTB Metropolis poza działalnością biznesową włącza się czynnie w życie społeczne regionu, pomoc potrzebującym, wspiera akcje społeczne. Zarząd GTB Metropolis nie pozostaje obojętny na ważne inicjatywy wspierania potrzebujących. W ostatnich latach GTB Metropolis wspierało m.in.

 

 

GTB Metropolis zorganizowało także akcję poszukiwania dawców bardzo rzadkiej grupy krwi dla 12-letniej Wiktorii chorej na białaczkę. Dzięki tym działaniom wiadomość o poszukiwaniu tej grupy krwi dotarła do szerokiej rzeszy potencjalnych dawców co zaowocowało zgromadzeniem zapasów krwi umożliwiających dalsze leczenie dziewczynki.

Regularnie wspieramy także dzieci i młodzież z Katolickiej Fundacji Dzieciom w Katowicach