Ruda Śląska trasa N-S

Lokalizacja: Ruda Śląska ul. Bukowa(przy trasie N-S)
Powierzchnia działki: 112.373 m2

Ruda Śląska trasa N-S - GTB Metropolis Sp. z o.o.

Ruda Śląska trasa N-S - GTB Metropolis Sp. z o.o.

Ruda Śląska trasa N-S - GTB Metropolis Sp. z o.o.

Ruda Śląska trasa N-S - GTB Metropolis Sp. z o.o.

Ruda Śląska trasa N-S - GTB Metropolis Sp. z o.o.

Ruda Śląska trasa N-S - GTB Metropolis Sp. z o.o.

Opis nieruchomości

 • ok. 80% terenu jest już sprzedane
 • już 13 inwestorów kupiło to tereny pod swoje inwestycje
 • zostały do sprzedaży ostatnie działki o powierzchniach: 2400 m2, 2600m2 (możliwość sprzedaży łącznie), 3950 m2 oraz 9000 m2
 • wykonany jest zjazd z trasy N-S oraz droga wewnętrzna

 

Dojazd :

Oferowana nieruchomość znajduje się przy budowanym skrzyżowaniu nowego odcinka trasy N-S oraz ulicy Bukowej. Wjazd na teren z ulicy Bukowej. Dzięki takiemu położeniu możliwy będzie wjazd i wyjazd na trasę N-S z każdego kierunku co umożliwia dojazd do:

 • Drogowej Trasy Średnicowej w 2 minuty
 • autostrady A4 w 7 minut
 • do Katowic i Gliwic w 10 minut
 • do autostrady A1 w 10 minut
 • do większości miast aglomeracji w 15 minut
 • do najdalej położonych miejsc aglomeracji w 30 minut

 

Na terenie nieruchomości przewiduje się budowę drogi wewnętrznej przystosowanej do ruchu ciężkiego transportu, której długość będzie dopasowana do docelowego podziału.

 

Uzbrojenie terenu:

Wszystkie media w bezpośrednim sąsiedztwie terenu

Warunki planistyczne:

Większa część terenu objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jednostka PU2 (tereny produkcyjno – usługowe):

 • przeznaczenie podstawowe pod obiekty produkcyjne, magazynowo – składowe oraz usługowe w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2.000 m2,
 • maksymalna wysokość zabudowy 5 kondygnacji
 • powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%

Niewielki fragment terenu przy zachodniej granicy jest objęty jednostką P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – korespondującą z jednostką planu opisaną wyżej.

Południowa część terenu, położona w rejonie wjazdu na ulicę Bukową jest objęta jednostką ZL1 – tereny lasów i zadrzewień oraz ZP1 – tereny zieleni urządzonej. Został złożony wniosek o zmianę obu jednostek planu na jednostkę PU2 (szacujemy, że zmiany zostaną wprowadzone w Q2 2017 r.) Na mapie z projektowanym układem drogowym ten teren został obwiedziony kolorem niebieskim.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prezentowanej nieruchomości?

Zadzwoń: 722 044 077661 917 076
lub napisz: mjarczyk@metropolis.pligorczok@metropolis.pl

Wypełnij formularz

Kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości