RUDA ŚLĄSKA UL. NOWOBUKOWA (PRZY TRASIE N-S)

Lokalizacja: Ruda Śląska ul. Nowobukowa (przy trasie N-S)
Powierzchnia działki: 112.373 m2

Opis nieruchomości

Dostępne działki od 2000 m2 do 10 ha

Dojazd :

Oferowana nieruchomość znajduje się przy budowanym skrzyżowaniu nowego odcinka trasy N-S oraz ulicy Nowobukowej. Wjazd na teren z ulicy Nowobukowej. Dzięki takiemu położeniu możliwy będzie wjazd i wyjazd na trasę N-S z każdego kierunku co umożliwia dojazd do:

  • Drogowej Trasy Średnicowej w 2 minuty
  • autostrady A4 w 7 minut
  • do Katowic i Gliwic w 10 minut
  • do autostrady A1 w 10 minut
  • do większości miast aglomeracji w 15 minut
  • do najdalej położonych miejsc aglomeracji w 30 minut

 

Budowa węzła trasy N-S i ulicy Nowobukowej przy oferowanym terenie zostanie zakończona do końca 2016 roku.

Na terenie nieruchomości przewiduje się budowę drogi wewnętrznej przystosowanej do ruchu ciężkiego transportu, której długość będzie dopasowana do docelowego podziału.

 

Uzbrojenie terenu:

Wszystkie media w bezpośrednim sąsiedztwie terenu

Warunki planistyczne:

Większa część terenu objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jednostka PU2 (tereny produkcyjno – usługowe):

  • przeznaczenie podstawowe pod obiekty produkcyjne, magazynowo – składowe oraz usługowe w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2.000 m2,
  • maksymalna wysokość zabudowy 5 kondygnacji
  • powierzchnia biologicznie czynna minimum 15%

Niewielki fragment terenu przy zachodniej granicy jest objęty jednostką P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – korespondującą z jednostką planu opisaną wyżej.

Południowa część terenu, położona w rejonie wjazdu na ulicę Nowobukową jest objęta jednostką ZL1 – tereny lasów i zadrzewień oraz ZP1 – tereny zieleni urządzonej. Został złożony wniosek o zmianę obu jednostek planu na jednostkę PU2 (szacujemy, że zmiany zostaną wprowadzone w Q2 2017 r.) Na mapie z projektowanym układem drogowym ten teren został obwiedziony kolorem niebieskim.

Zadrzewienie:

Istniejące drzewa zostaną usunięte staraniem GTB Metropolis.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prezentowanej nieruchomości?

Zadzwoń: 722 044 077661 917 076
lub napisz: mjarczyk@metropolis.pligorczok@metropolis.pl

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości