Aktualności

2015

I kwartał 2015 r.

06.02.2015 Sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2157ha, położonej w Siemianowicach Śląskich, w ramach Siemianowickiego Parku Biznesu
05.03.2015 Dla obligacji serii A został nadany wstępny kod ISIN PLGTBMN00019
18.03.2015 Sprawozdanie Finansowe za rok 2014, opinia i raport biegłego
19.03.2015 Dokonano wypłaty odsetek od obligacji serii B za I okres odsetkowy
20.03.2015 Dla obligacji serii B został nadany wstępny kod ISIN PLGTBMN00027

 

II kwartał 2015 r.

23.04.2015 Zarząd Spółki   złożył wniosek o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu Catalyst (obligacje serii A)
27.04.2015 Zarząd KDPW Uchwałą nr 263/15 przyznał Spółce GTB Metropolis Nieruchomości status uczestnika KDPW w typie Emitent oraz przyjął warunkowo do depozytu 1.687 obligacji na okaziciela serii B
29.05.2015 Zarząd KDPW Uchwałą nr 348/15 przyjął warunkowo do depozytu 8.075 obligacji na okaziciela serii A
19.06.2015 Dokonano wypłaty odsetek od obligacji serii B za II okres odsetkowy
23.06.2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 602/2015 postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 8.075 obligacji na okaziciela serii A.
 

 

III kwartał 2015 r.

01.07.2015 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 626/2015 postanawia określić dzień 3 lipca 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.075 obligacji na okaziciela serii A.
03.07.2015 Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 8.075 obligacji na okaziciela serii A.

Napisali o nas:

Puls Biznesu
Property News
Wyborcza biz
Obligacje.pl
Manager Inwestycje
Money.pl
Wirtualna Polska

IV kwartał 2015 r.

22.10.2015 Sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6278 ha, położonej w Siemianowicach Śląskich, w ramach Siemianowickiego Parku Biznesu
22.12.2015 Dokonano wypłaty odsetek od obligacji serii B za IV okres odsetkowy
22.12.2015 Przekazano do KDPW środki na częściową amortyzację 1.211 obligacji na okaziciela serii A

2016

I kwartał 2016 r.

 

22.01.2016          Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości

29.01.2016          Upublicznienie harmonogramu przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w roku 2016

21.03.2016          Dokonano wypłaty odsetek od obligacji serii B za V okres odsetkowy

21.03.2016          Informacja o prawie do częściowej amortyzacji obligacji serii A

30.03.2016          Zbycie nieruchomości przez emitenta

 

 

II kwartał 2016

 

05.05.2016          Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości

18.05.2016          Informacja o zmianie zasad rachunkowości

06.06.2016          Informacja o prawie do częściowej amortyzacji obligacji serii A

07.06.2016          Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015

10.06.2016          Upublicznienie raportu rocznego za 2015 r.

10.06.2016          Przekazanie środków na częściową amortyzację obligacji serii A

10.06.2016          Wypłata odsetek z obligacji serii B

22.06.2016          Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości

 

 

III kwartał 2016

 

01.07.2016          Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości

01.07.2016          Zbycie nieruchomości przez Emitenta

06.07.2016          Ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia na nieruchomościach Emitenta

28.07.2016          Zbycie nieruchomości przez Emitenta

18.08.2016          Informacja o przedterminowym całościowym wykupie Obligacji serii B

22.08.2016          Zbycie nieruchomości przez Emitenta

23.08.2016          Korekta treści raportu z dnia 22.08.2016 r. o zbyciu nieruchomości przez Emitenta

24.08.2016          Zbycie nieruchomości przez Emitenta

26.08.2016          Uchwała Zarządu GPW S.A. – zawieszenie obrotu Obligacji serii B począwszy od dnia 30.08.2016r.

02.09.2016          Informacja o prawie do częściowej amortyzacji obligacji serii A