Dane emitenta

Nazwa spółki GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o.
Adres Al. Korfantego 141A, 40-154 Katowice
Email biuro@metropolis.pl
Przedmiot działalności Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Kapitał zakładowy 100 000 zł
KRS 0000529015
NIP 6342832089
REGON 243702946
Sąd rejonowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Zarząd Spółki Marek Wollnik – Prezes Zarządu
Sergiusz Góralczyk – Członek Zarządu
Doradca finansowy IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Biegły rewident Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach
Krystian Kubanek wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9529

Dokumenty korporacyjne

KRS

REGON

NIP