Filter Post Format:


Działki komercyjne pod usługi, handel, magazyny przy DK 86 w Będzinie

Aktualności Możliwość komentowania Działki komercyjne pod usługi, handel, magazyny przy DK 86 w Będzinie została wyłączona

Tereny dla działalności usługowej lub handlowej muszą spełniać przede wszystkim warunek dogodnej lokalizacji, najlepiej w pobliżu ruchliwych dróg, z dobrą ekspozycją. Ponadto, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie gruntu do inwestycji – dzięki temu jej koszty mogą być mniejsze. Sprawdźmy, jak pod tym kątem prezentują się nowe tereny z oferty firmy Metropolis. Czy są warte swojej ceny?

 

Jesteśmy w Będzinie, bezpośrednio przy drodze krajowej DK 86 z Katowic w kierunku Warszawy (ul. Żeromskiego), jednym z kilkudziesięciu miast liczącej ponad 2 mln mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dojazd z Katowic, stolicy województwa, zajął nam około 15 minut, co potwierdza panujące powszechnie przekonanie o doskonałym skomunikowaniu między poszczególnymi częściami metropolii. Jednym z ważniejszych elementów całego systemu dróg jest DK 86, przy której znajdują się nowe działki w ofercie firmy Metropolis. W poprzednim artykule prezentowaliśmy porady w zakresie wyboru odpowiednich działek dla firmy. Spróbujmy zatem ocenić oferowane w Będzinie działki posługując się kryteriami zasygnalizowanymi w ostatnim materiale.

Wyeksponowana lokalizacja

Prezentowane działki przeznaczone są dla firm poszukujących miejsca, w którym będą mogły prowadzić działalność usługową (w tym magazynową) lub handlową (jednak o powierzchni do 2000 m2). Pierwszą ocenianą kwestią powinna być atrakcyjność lokalizacji. W przypadku tego rodzaju działalności bardzo istotne jest położenie w miejscach dających dobry dostęp do potencjalnych klientów, a także zapewniających dużą łatwość dojazdu. Jesteśmy niemal w centrum metropolii więc warunek związany z potencjałem biznesowym wydaje się spełniony bez cienia wątpliwości. Rzut oka na sytuację na DK 86 zdecydowanie potwierdza, że jest to jedna z najbardziej ruchliwych tras województwa. DK 86 łączy Sosnowiec i Będzin z Katowicami, a następnie kieruje się do Tychów; jest ona przy tym ściśle połączona z kluczową dla całego kraju DK 1. Przecinając centrum metropolii zapewnia również łatwy dostęp do autostrady A4. Co ważne, będące przedmiotem naszych rozważań działki są doskonale widoczne z drogi krajowej, zapewniony jest więc również warunek dobrej ekspozycji, co ma kluczowe znaczenie dla firm usługowych i handlowych.

Spokojny sen inwestora

Spójrzmy teraz na status formalno-prawny analizowanych nieruchomości. Tutaj działki wystawione do sprzedaży przez Metropolis mają wiele atutów. Pierwszym z nich jest potwierdzone miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działek pod działalność usługową (w tym prowadzenie magazynów). Oznacza to, że potencjalny inwestor może bez żadnych obaw, stabilnie uruchomić na tym terenie swoją działalność. Drugą dobrą informacją jest status prawny działek – nabywca otrzyma do nich niczym nie ograniczone prawo własności.

Działki gotowe do rozpoczęcia inwestycji

Ostatnią analizowaną sferą jest przygotowanie techniczne działek. To kryterium dość mocno wpływa na koszty inwestycji i to na dodatek na jej wczesnym etapie. W przypadku terenów znajdujących się w Będzinie będą one prawdopodobnie nieduże. Jedną z ważniejszych kwestii jest zapewnienie zjazdu z DK 86 i drogi dojazdowej do poszczególnych działek. Te kwestie wziął na siebie obecny właściciel, a więc firma Metropolis. W tym momencie dochodzimy do kolejnej wartej uwagi właściwości będzińskich gruntów – w całości zajmują one powierzchnię 4,18 ha, a wstępny podział przewiduje dostępność 7 działek o powierzchni od  3105 m2 do 11 370 m2. Takie podejście oznacza dużą elastyczność dla potencjalnego inwestora. Jak się okazuje jest ona jednak jeszcze większa niż wynika to z oficjalnej oferty. Zgodnie z deklaracją właściciela – w razie potrzeby możliwe jest wydzielenie większej działki, np. 2 ha lub zakup całości terenu. Ostatnią kwestią jest uzbrojenie działki w niezbędne media – tutaj również nie powinno być problemów, są one dostępne w najbliższym sąsiedztwie.

 

Podsumowując naszą wizytę w Będzinie, trzeba wysoko ocenić jakość oferowanych terenów inwestycyjnych. W tym wypadku cena, choć być może nie należy do tych określanych mianem „okazja”, jest zdecydowanie adekwatna do lokalizacji, stanu formalno-prawnego i przygotowania technicznego nieruchomości.

Masz pytania związane z działkami inwestycyjnymi w Będzinie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zadzwoń: Mirek Jarczyk, tel. 722 044 077

Napisz: mjarczyk@metropolis.pl

 

 

 

Będzin Żeromskiego

 

Jak wybrać działkę dla swojej firmy?

Aktualności Możliwość komentowania Jak wybrać działkę dla swojej firmy? została wyłączona

Wybór odpowiedniego terenu z przeznaczeniem na rozwój firmy, to trudny i wymagający odpowiedniej wiedzy proces. Przedstawiamy kilka porad, które powinny ułatwić to zadanie.

O atrakcyjności danej działki dla firmy decyduje wiele czynników, takich jak: lokalizacja, możliwe przeznaczenie terenu, przygotowanie techniczne do prowadzenia inwestycji, stan prawny nieruchomości. To właśnie ocena tych aspektów powinna mieć wpływ na akceptację ceny oczekiwanej przez właściciela. Warto pamiętać, że najczęściej oferty tanie mają jawne lub ukryte mankamenty.

Tereny inwestycyjne – jak ważna jest lokalizacja?

Lokalizacja to kluczowa kwestia w procesie wyboru odpowiedniej działki. Główną zasadą, którą należy wziąć pod uwagę jest dogodność położenia dla osób, które mają na co dzień styczność z firmą (potencjalnych klientów, odbiorców, użytkowników).

Na samym początku procesu wyboru lokalizacji warto mieć na względzie strategiczne cele biznesowe firmy. Część firm poszukuje po prostu atrakcyjnych terenów w pobliżu miejsca swojego dotychczasowego działania, nie biorąc pod uwagę innych regionów. Jednak przedsiębiorstwa mające w planach rozszerzenie zasięgu terytorialnego stoją przed decyzją wyboru odpowiedniego regionu/miasta dla nowej części biznesu. W tym momencie najważniejszymi kryteriami wyboru lokalizacji stają się: dostęp do odpowiednich zasobów pracowniczych (szczególnie ważne w przypadku działalności produkcyjnej) oraz odpowiednio wysoki popyt ze strony rynku (liczba i siła nabywcza potencjalnych klientów).

Załóżmy jednak, że strategiczne decyzje dotyczące lokalizacji w określonym regionie zostały podjęte. Przypatrzmy się zatem najważniejszym kryterium wyboru spośród ofert dostępnych dla danego obszaru.

W przypadku zakładów produkcyjnych, tak jak już wspomniano, bardzo ważny jest dostęp do zasobów pracowniczych – zlokalizowanie fabryki w miejscu odległym od głównych szlaków komunikacyjnych i w całkowitym oderwaniu od osiedli mieszkaniowych może sprowokować rychłe problemy kadrowe.

Centra logistyczne wymagają z kolei doskonałego połączenia z kluczowymi ciągami drogowymi – obwodnicami, drogami ekspresowymi czy autostradami.

Dla obiektów handlowych i usługowych dobra lokalizacja oznacza głównie łatwy dostęp do klientów firmy, a także odpowiednią ekspozycję (widoczność z głównych szlaków komunikacyjnych). Tutaj istotne znaczenie ma liczna osób jaka każdego dnia może zobaczyć dany budynek i może do niego szybko dojechać.

Działki komercyjne – przeznaczenie terenów i ich stan prawny

Odpowiednia lokalizacja jest kluczowym, aczkolwiek nie jedynym, kryterium stanowiącym o atrakcyjności działki. Przeglądając oferty i dokumentację należy dokładnie zweryfikować status terenów w ramach miejscowej polityki zagospodarowania przestrzennego. Najbardziej stabilną sytuację będziemy mieli w sytuacji kiedy na terenie danej gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jego zapisy nie pozostawiają bowiem żadnych wątpliwości w zakresie możliwego przeznaczenia terenu i warunków jego wykorzystania. Nie zawsze jednak mamy do czynienia z tak komfortową sytuacją, w wielu samorządach plany te nie są uchwalone. W tym wypadku inwestor musi bazować na wydanych dla działki warunkach zabudowy. Warto pamiętać, że dokument ten ma swoją ważność i po upływie tego terminu konieczne będzie określenie przez gminę nowych warunków.

Dość oczywista wydaje się również konieczność zweryfikowania stanu prawnego nieruchomości (struktury własności, obciążeń i służebności, obciążeń hipotecznych itp.). Samo obciążenie nieruchomości hipoteką nie stanowi żadnej przeszkody w zakupie, o ile sprzedający jest w stanie dostarczyć kupującemu do umowy sprzedaży promesę (obietnicę), wydaną przez bank na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka, wyrażenia zgody na wykreślenie tej hipoteki pod warunkiem wpłaty części ceny sprzedaży na konto podane w promesie. Powinien to być podstawowy warunek zawarcia transakcji.

Grunty inwestycyjne – przygotowanie techniczne do inwestycji

Kiedy jesteśmy pewni, że działka ma odpowiednią lokalizację, odpowiednie przeznaczenie i korzystny status właścicielski pozostaje sprawdzenie stopnia jej przygotowania do inwestycji. To właśnie takie kwestie jak: rodzaj podłoża, uzbrojenie czy połączenie z drogami będzie miało znaczący wpływ na koszty inwestycji.

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się właściwościom gruntu, tak aby oszacować skalę koniecznych prac makroniwelacyjnych oraz możliwość bezpośredniego posadowienia obiektu. To zazwyczaj istotna część kosztów związanych z przygotowaniem terenów do inwestycji. Sprzedający powinien dysponować aktualnymi badaniami geotechnicznymi terenu. Kolejna ważną kwestią jest sprawdzenie, czy właściciel dysponuje dokumentacją potwierdzającą brak aktualnych wpływów eksploatacji górniczej. O ile pod większością terenów w aglomeracji wiele lat temu była prowadzona eksploatacja górnicza, ale tereny te już się ustabilizowały i nie obserwuje się wpływów tej eksploatacji na powierzchnię terenu, o tyle ważne jest by unikać terenów poddanych tzw. deformacjom nieciągłym oraz będących w zasięgu wpływów płytkiej eksploatacji.  Konieczna jest również ocena ewentualnych zanieczyszczeń po wcześniejszej eksploatacji przemysłowej. Często ignorowaną kwestią jest uzbrojenie działek, tymczasem w przypadku braku łatwego dostępu do mediów narażeni będziemy na poniesienie ogromnych kosztów. Ważne jest, by sprzedający dysponował warunkami technicznymi lub przynajmniej zapewnieniem dostawy poszczególnych mediów. Profesjonalni dostawcy gruntów inwestycyjnych zapewniają również koordynację prac związanych z przyłączeniem mediów, budują drogi dojazdowe, często także budują np. sieci wodociągowe oraz kanalizacji deszczowej, które potem są odkupywane przez zakłady wodociągów w poszczególnych rejonach.

Nie wolno pominąć również kwestii zapewnienia dróg dojazdowych do działki. Pamiętajmy – samo położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych to nie wszystko. Zakup działki z gwarancją doprowadzenia do niej drogi dojazdowej pozwoli uniknąć niemałych kosztów.

Jak widać, cena danej działki nie może być jedynym kryterium jej wyboru, bez oceny wielu różnych czynników na nią wpływających. Można kupić taniej i narazić się na ogromne problemy i koszty związane z możliwością odpowiedniego wykorzystania terenu. Zazwyczaj warto jednak zapłacić odpowiednią cenę, aby mieć pewność, że nabywana działka jest dobrze przygotowana do inwestycji.

Masz pytania związane z wyborem działki dla Twojej firmy? Potrzebujesz dalszych porad w tym temacie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zadzwoń: Mirek Jarczyk, tel. 722 044 077

Napisz: mjarczyk@metropolis.pl

 

 

 

Nowe firmy w Siemianowickim Parku Biznesu

Aktualności Możliwość komentowania Nowe firmy w Siemianowickim Parku Biznesu została wyłączona

Siemianowice Śląskie, to jedno z najszybciej rozwijających się miast na terenie Aglomeracji Śląskiej. Wśród ważnych czynników umożliwiających rozwój biznesu jest dostęp do atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych. Działki dostępne w Siemianowickim Parku Biznesu zostały dostrzeżone przez kolejne firmy.

W momencie uruchomienia Parku firma GTB Metropolis, właściciel działek, oddała do dyspozycji inwestorów powierzchnię ok. 20 ha. Na chwilę obecną pozostało ok. 6,5 ha; 13,5 ha znalazło już swoich nabywców (z czego 2,5 ha w formie umów przedwstępnych). Największym atutem terenów w Siemianowicach Śląskich jest ich atrakcyjne położenie, w bezpośredniej lokalizacji jednej z najważniejszych śląskich arterii – DK nr 94. Takie położenie gwarantuje bardzo dobrą widoczność i sprawną komunikację (między innymi z autostradą A1). Inną ważną cechą działek jest korzystny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, umożliwiający inwestycje z zakresu usług komercyjnych, składów hurtowych czy zakładów produkcyjnych.

Tak dobre warunki prowadzenia biznesu przyciągnęły już do Siemianowickiego Parku Biznesu 11 inwestorów, z czego 4 zakupiło działki w ostatnich sześciu miesiącach. W październiku zeszłego roku teren o powierzchni 1,2 ha kupiła działająca w przemyśle szklarskim firma Fenco, w grudniu 2015 zawarto umowę z firmą wykonującą hale i nawierzchnie sportowe, w marcu 2016 r. grunt o powierzchni 1,15 ha stał się własnością działającej w branży transportowej firmy Respector, a niedawno podpisana została umowa z francuską firmą handlową, która na terenie 1,91 ha zbuduje obiekt magazynowy.

Warto przypomnieć, że na terenie Siemianowickiego Parku Biznesu działają już takie przedsiębiorstwa, jak Czakram (samochodowe instalacje gazowe) oraz jeden z liderów branży oświetleniowej – firma Kanlux. Docelowo wartość inwestycji na terenie Parku ma wynieść ok. 100 mln zł, co przełoży się na co najmniej kilkaset nowych miejsc pracy.

Na inwestorów chcących dołączyć do grupy firm, które już kupiły tereny,  dostępne są jeszcze działki o łącznej powierzchni 6 ha, z których możliwe jest wydzielenie gruntów o powierzchni dostosowanej do potrzeb danego biznesu.

Nowe tereny inwestycyjne w sercu Górnego Śląska

Aktualności Możliwość komentowania Nowe tereny inwestycyjne w sercu Górnego Śląska została wyłączona

Aglomeracja Śląska wzbogaciła się właśnie o nowe tereny przeznaczone do prowadzenia inwestycji. Już wkrótce firmom z branż produkcyjnych i usługowych udostępnione zostaną działki przy budowanej właśnie trasie N/S w Rudzie Śląskiej.

Pod koniec kwietnia katowicka spółka GTB Metropolis nabyła 10,5 ha gruntów przy skrzyżowaniu ulicy Nowobukowej oraz trasy N/S. Oznacza to, że już niebawem, po wykonaniu prac związanych z uzbrojeniem, tereny te trafią do firm zainteresowanych dogodnymi warunkami do rozwoju działalności.

Najważniejszym atutem nowych działek inwestycyjnych będzie z pewnością ich atrakcyjne położenie, w samym centrum Aglomeracji Śląskiej. Będą one bardzo dobrze połączone z najważniejszymi ciągami komunikacyjnymi województwa. Będąca w trakcie budowy trasa N/S już niebawem umożliwi szybki dojazd do Drogowej Trasy Średnicowej, a w perspektywie kilku lat również do autostrady A4. Logistyczna atrakcyjność tego rejonu została już dostrzeżona przez inwestorów kilka lat temu – kilkaset metrów dalej z powodzeniem funkcjonuje, zaopatrujące ponad 200 sklepów w regionie, Centrum Dystrybucyjne Geronimo Martins.

Wstępny projekt zagospodarowania terenów zakłada udostępnienie 18 działek o powierzchni od 3 000 m2 do kilku ha. Ich nowy właściciel, specjalizująca się w nieruchomościach komercyjnych spółka GTB Metropolis, deklaruje możliwość dopasowania powierzchni działki do realnych potrzeb danego inwestora. Jak deklarują przedstawiciele GTB Metropolis, firmy zainteresowane terenami mogą liczyć również na eksperckie doradztwo w zakresie przygotowania i rozpoczęcia inwestycji. Podobne możliwości stworzone zostały przy innych terenach udostępnianych przez tę firmę, takich jak Synergy Park w Gliwicach czy Siemianowicki Park Biznesu. W efekcie przyciągają one zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne firmy produkcyjne oraz usługowe w takich branżach jak m. in.: automotiv, elektryczna, sanitarna, wykończenia wnętrz, spożywcza itp. Dla lokalnych społeczności udostępnienie nowych terenów pod inwestycje firm, oznacza perspektywę pojawienia się co najmniej kilkuset miejsc pracy.

Rosnąca aktywność inwestorów w Synergy Park

Aktualności Możliwość komentowania Rosnąca aktywność inwestorów w Synergy Park została wyłączona

Nowoczesna sieć dróg to klucz do rozwoju biznesu wielu branż. Wiedzą o tym firmy rozwijające swoją działalność w położonego w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrad A4/A1 Synergy Park. Kilka z nich zrealizowało w ostatnim czasie nowe inwestycje na tych terenach.

Synergy Park to udostępnione w 2011 roku, zajmujące powierzchnię 73 hektarów tereny inwestycyjne zlokalizowane w sąsiadującej z Gliwicami Gminie Gierałtowice, w okolicach strategicznego węzła komunikacyjnego A4/A1. Przeznaczone na działalność produkcyjną i usługową tereny są własnością spółki GTB Metropolis, oferującej nieruchomości komercyjne na terenie Aglomeracji Śląskiej.

Działki na obszarze Synergy Park zakupiło do tej pory 20 inwestorów. Z każdym miesiącem przybywa tych, którzy realizują na swoich terenach prace budowlane, wznosząc hale produkcyjne i magazynowe, a także budynki biurowe. Wśród nich jest między innymi firma handlowa Roxy S.J., zaopatrująca przemysł ciężki w maszyny, urządzenia i akcesoria.  Jest ona właścicielem działki o powierzchni 6109 m2, a kilka tygodni temu rozpoczęła budowę obiektu magazynowego. Zostanie on oddany do użytku w październiku tego roku. Ostatnie miesiące to także okres wzmożonej aktywności firmy Eco Trade, producenta dodatków technologicznych dla branży piekarniczej, cukierniczej i gastronomicznej, posiadającej grunty o powierzchni 9070 m2. Zakończyła ona właśnie budowę swojego magazynu.

Doskonała lokalizacja, to najważniejszy atut terenów biznesowych Synergy Park. Dla wygody inwestorów przedłużona została droga łącząca działki z DK 44 (Gliwice-Tychy-Oświęcim). W niewielkiej odległości znajduje się również największy węzeł autostradowy w Europie Środkowej, połączenie autostrad A4 oraz A1. Sprawia to, że obszar ten jest atrakcyjny nie tylko dla firm lokalnych, ale także globalnych koncernów. Warto zwrócić uwagę na to, że inwestorzy mogą liczyć na w pełni uzbrojone działki (woda, energia, gaz, kanalizacja deszczowa), dostosowane wielkością do ich konkretnych potrzeb – od 2000 m2 do kilku hektarów. Takie warunki sprawiają, że nie maleje zainteresowanie firm zakupem gruntów. Wkrótce kolejni inwestorzy staną się właścicielami działek w logistycznym centrum Europy.

Kolejny inwestor w Siemianowickim Parku Biznesu.

Aktualności Możliwość komentowania Kolejny inwestor w Siemianowickim Parku Biznesu. została wyłączona

Działkę o powierzchni ok. 2000 m2 kupiła firma Martec Sp. z o.o.  (www.martec.com.pl)

Dwóch pierwszych inwestorów w Katowicach przy Bocheńskiego.

Aktualności Możliwość komentowania Dwóch pierwszych inwestorów w Katowicach przy Bocheńskiego. została wyłączona

Nieruchomości zabudowane nabyły spółki Esko i Globalnet.

Pierwszy inwestor w SPB rozpoczyna działalność.

Aktualności Możliwość komentowania Pierwszy inwestor w SPB rozpoczyna działalność. została wyłączona

W obiekcie o powierzchni 1000 m2 działalność rozpoczęła firma Grand Pi – dystrybutor wędlin

Spółka GTB Metropolis Sp. z o.o. nabyła nieruchomość w Gliwicach przy ul. Starogliwickiej.

Aktualności Możliwość komentowania Spółka GTB Metropolis Sp. z o.o. nabyła nieruchomość w Gliwicach przy ul. Starogliwickiej. została wyłączona

Nowy Inwestor w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego

Aktualności Możliwość komentowania Nowy Inwestor w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego została wyłączona

Firma z branży opakowań i logistyki przemysłowej, firma kupiła grunt w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego