Rockwell Automation w Katowicach.

Aktualności Możliwość komentowania Rockwell Automation w Katowicach. została wyłączona

18 września 2006 roku w Katowicach-Szopienicach symbolicznym aktem “wbicia łopaty” potwierdzono decyzję o lokalizacji w tym miejscu nowego zakładu produkcyjnego firmy Rockwell Automation.
Rockwell Automation w Katowicach. - GTB Metropolis Sp. z o.o.

18 września 2006 roku w Katowicach-Szopienicach symbolicznym aktem “wbicia łopaty” potwierdzono decyzję o lokalizacji w tym miejscu nowego zakładu produkcyjnego firmy Rockwell Automation.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele Rockwell Automation: dyrektor Stefan T. Dziekoński, dyrektor generalny katowickiej inwestycji Sławomir Szpak oraz Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok.

Ceremonia ta poprzedziła prace budowlane, które rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni na terenie przylegającym do ulic Krakowskiej i Obrońców Westerplatte. Powstający na powierzchni 13.000 km2 obiekt będzie pełnił funkcję centralnego ośrodka wsparcia dla rozwijającej się w Europie Środkowej i Wschodniej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa w dziedzinie automatyki. Nowa inwestycja podniesie zatem prestiż Katowic nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

Rockwell Automation jest wiodącym dostawcą usług i systemów zautomatyzowanych napędów przemysłowych na świecie oraz systemów kontroli i informacji, które pomagają producentom osiągnąć przewagę konkurencyjną
w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Firma współpracuje z czołowymi markami w dziedzinie automatyzacji przemysłowej, świadczy usługi na rzecz klientów w 80 krajach.

Obok wzrostu znaczenia stolicy aglomeracji w sektorze usługowo-handlowym, przedsięwzięcie to ma strategiczne znaczenie dla równomiernego rozwoju miasta. Lokalizacja prężnego zakładu produkcyjnego, a co za tym idzie, stworzenie nowych miejsc pracy (około 500 osób w dziedzinie badań i rozwoju, administracji oraz produkcji) na terenie jednej z mniej zamożnych dzielnic Katowic, wpłynie na poprawę szopienickiej koniunktury oraz jakości życia lokalnej społeczności. Tym samym, zrealizowane zostaną priorytetowe cele tutejszego magistratu, który zabiega o dynamiczny, a przede wszystkim efektywny, rozkwit całego miasta. Najlepszym tego potwierdzeniem jest wypowiedź dyrektora generalnego Rockwell Automation, Pana Sławomira Szpaka: “Katowice zaproponowały zarówno idealną lokalizację geograficzną, jak i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która będzie wspierała cele rozwojowe firmy Rockwell Automation w Europie Środkowej i Wschodniej. Wsparcie samorządu miasta odegrało integralną rolę w podjęciu przez Rockwell Automation decyzji o utworzeniu siedziby centrum działań właśnie tutaj. Liczymy na długą i przynoszącą wzajemne korzyści współpracę z Katowicami.”

(źródło: UM Katowice, 19 września 2006)