Polska oczami uczestników Cee Real Vienna 2006

Aktualności Możliwość komentowania Polska oczami uczestników Cee Real Vienna 2006 została wyłączona

Na przełomie maja i czerwca w Wiedniu odbyły się pierwsze międzynarodowe targi nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo Wschodniej: Real Vienna 2006.
Podczas konferencji poświęconej Polsce wśród specjalistów
z dziedziny rynku nieruchomości przeważały opinie, że Polska to kraj o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, który ma szansę stać się korytarzem na trasie Wschód-Zachód, Północ-Południe. W wypowiedziach ekspertów można było jednak wyczuć pewne obawy związane ze zmianą rządów oraz zbliżających się wyborów władz lokalnych.
Andrzej Przeliorz z firmy Metropolis Nieruchomości Komercyjne dzieli się swoimi wrażeniami z wizyty w Wiedniu.

Wśród wystawców Real Vienna 2006 znalazły się wiodące firmy z branży nieruchomości oraz finansów, a także przedstawiciele euroregionów z kilkunastu krajów Europy, Stanów Zjednoczonych oraz z Azji. Wśród najbardziej znanych znalazły się: Bank Austria Creditanstalt, Bank Reiffeisen, Immoeast czy Colliers lub CB Richard Ellis. Polskę
w szczególnie widoczny sposób reprezentowali: Region Wielkopolska, Region Mazowsze oraz Bank BPH.

Bardzo ważnym punktem na targach były konferencje tematyczne, które zostały podzielone na 3 części: Miasta
i regiony, inwestycje i obsługa oraz projekty i rynki specjalne. Łącznie w konferencjach wypowiedziało się około 200 specjalistów z przedsiębiorstw ściśle związanych z rynkiem nieruchomości. Na uwagę zasługuje konferencja poświęcona Polsce pod tytułem: “Polska. Eldorado czy Waterloo dla inwestorów”. W wypowiedziach ekspertów można było wyczuć pewne obawy związane ze zmianą rządów oraz zbliżających się wyborów władz lokalnych. Uczestnicy panelu przestrzegali również Polskę przed konsekwencjami wynikającymi z braku przygotowania lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego jak również braku autostrad.
Z drugiej jednak strony podkreślali, że Polska ma szanse stać się korytarzem na trasie Wschód-Zachód, Północ-Południe. Chwalono również bardzo dobrą dynamikę rozwoju gospodarki.

Poniżej krótkie podsumowania wypowiedzi na temat Polski zebrane z innych konferencji.

Powierzchnia biurowa

Rynek w Polsce jest rozwinięty, ale nadal brakuje powierzchni biurowej. W Europie Zachodniej przeciętnie na 1 mieszkańca przypada około 7m2 pow. Biurowej. W Polsce ten wskaźnik jest na poziomie 3,5m2. Bardzo szybko spadają stopy kapitalizacji na budynkach biurowych. W Warszawie są niższe niż w Wiedniu, co świadczy o zbyt wysokich cenach za budynki biurowe (Warszawa 5,75%, Wiedeń 6,25%). Wyklucza się jednak powstanie bańki,
a drobna korekta rynku nie powinna przekroczyć 8% wartości budynków.

Powierzchnia magazynowa
Tylko szybka budowa autostrad i dróg ekspresowych pozwoli nam w pełni wykorzystać nasze geograficzne położenie. Zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową nadal będzie rosło, magazyny przy skrzyżowaniach głównych dróg będą najważniejsze.

Powierzchnia handlowa
Rynek bardzo dobrze rozwinięty (już pojawił się rynek wtórny). Inwestycja Aldi mimo tego, że spóźniona, będzie silnie wpływała na poziom cen ziemi pod markety. Brak centrów handlowych typu outlet (prognozy wskazują, że ten typ marketów będzie w przyszłości wiodący w Europie). Polityka miast w związku z rewitalizacją i przeniesieniem części handlu z powrotem do centrów miast silnie wpłynie na rozwój firm zajmujących się rewitalizacją obiektów
i konstruowaniem miksu najemców.

Budowa mieszkań
Mimo dużego popytu na mieszkania, nikt z uczestników nie nazwał procesu boomem. Ograniczenia w polityce
i przepisach prawnych hamują możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa. Wielu inwestorów (szczególnie z Irlandii i Hiszpanii) spekuluje na cenie mieszkań i masowo buduje osiedla, jednak (według specjalistów) zbyt niskim kosztem. Stąd obawy zachodnich funduszy inwestycyjnych przed sytuacją w której Polska znalazła się przed 30 laty gdy mieszkania powstawały z płyt betonowych. Stan tych budynków widać dzisiaj gołym okiem.

Podsumowanie
Z pośród 200 wystawców trudno było znaleźć firmę, której przedstawicielstwo w Polsce dotychczas nie powstało. To świadczy o powadze i faktycznym rozwoju rynku nieruchomości w naszym kraju. Kto jednak wie, jak szybko rynki rosną i opadają ten też wie w którym kierunku patrzy dziś Europa. Tak jak 15 lat temu na nas, tak dziś na Rosję, Ukrainę, a nawet Chiny! W pogoni za większymi zwrotami na kapitale, nawet duże przedsiębiorstwa podejmują nadmierne ryzyko. Widać wychodzi im to na dobre, gdyż większość z tych firm w zeszłym roku odnotowała ponadprzeciętny wzrost.

Informacje te jednak wcale nie oznaczają, że kapitał zachodni nas opuszcza, wręcz przeciwnie. Nasz rynek nieruchomości komercyjnych mimo, że rozwinięty wciąż rośnie. Dopiero teraz rozpoczynają się inwestycje, które przyciągną za kilka lat największe fundusze inwestycyjne na świecie.