Szansa na przyspieszenie gminnych inwestycji.

Aktualności Możliwość komentowania Szansa na przyspieszenie gminnych inwestycji. została wyłączona

Minister Gospodarki podpisał rozporządzenia do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP).
Dla wielu gmin to szansa na rozwój.

Szansa na przyspieszenie gminnych inwestycji. - GTB Metropolis Sp. z o.o.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest dla samorządów szansą na skuteczną realizację takich przedsięwzięć, jak budowa dróg, mostów czy modernizacja lokalnej infrastruktury. Z kolei biznesowi daje dostęp do rynku o wartości 1,5 mld dolarów rocznie. Szacuje się, że co najmniej połowa inwestycji gmin w infrastrukturę może być ten sposób realizowana. (…)

Czym jest PPP
Istotą partnerstwa publiczno-prywatnego jest oparta na umowie współpraca podmiotów publicznych i prywatnych, służąca realizacji zadania publicznego.

W przedsięwzięciu partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza w modelu BOT (buduj, eksploatuj i przekaż), prywatna spółka otrzymuje koncesję na budowę i eksploatację obiektu, który normalnie byłby zbudowany i eksploatowany przez sektor publiczny. Prywatna spółka jest również odpowiedzialna za wykonanie projektu i finansowanie przedsięwzięcia. Po wygaśnięciu koncesji spółka przekazuje gminie prawa własności do wybudowanego obiektu, chociaż nie musi tak być w każdym przypadku. Okres, na jaki jest przyznawana koncesja, uwarunkowany jest w głównej mierze przez czas konieczny na to, aby przychody generowane z obiektu infrastrukturalnego pokryły zadłużenie spółki i zapewniły rozsądną stopę zwrotu za poniesiony wysiłek i ryzyko.

(więcej: Bartosz Dyląg, Puls Biznesu, Lokale i Grunty, 4 lipca 2006)